• Start
 • Stolica Górnego Śląska
 • Made in Katowice
 • Stare mapy
 • Informator regionalny
 • Rybnik
  RYBNIK NOCĄ
  Rybnik nie jest sennym miasteczkiem. Niektóre bary i kluby w Śródmieściu otwarte są do świtu. Rybnicki Rynek rzadko, nawet o bardzo późnej, nocnej porze jest bezludny. Rybnik staje się miastem akademickim na każdym polu :)
  FOTO RYBNIKA
  rybnik
  Piękny /30
  rybnik
  Żywy /27
  rybnik
  Z boku /52
  CO TU ZNAJDZIESZ
 • informacje CO? GDZIE? KIEDY?
 • kierunkowskaz STĄD WSZĘDZIE
 • rybnickie SŁOWOTOKI
 • artykuły WYJADACZE LITER
 • gry,rybnikzabawy,rybnikhumor ŁAMrybnikGŁÓWKĘ
 • CZEGO TU NIE MA
 • suchych faktów o mieście
 • wielkich baz adresów firm
 • ciężkich tekstów i pieniactwa
 • lania wody i zapchajdziur
 • JAK SIĘ PORUSZAĆ
 • Na lądzie - rowerem.w.pl
 • Po wodzie - ref.rybnik.pl
 • Wrybnikpowietrzurybnik-rybnikaeroklub.rybnik.pl
 • Wrybnikinternecie - Kierunkowskaz
 • E-CAFE W RYBNIKU
 • NetStudio - ul. Kościuszki 24
 • ZABÓJCA PAPIEROSÓW
  Zabójca Papierosów poluje na stołówce studenckiej i "gasi" ich nałóg. Prosta gra z morałem ;)! Zagraj!
  POLECAMY WWW
 • Obec Rybník
 • Śląsk w internecie!
 • Pyrsk! Śląski humor
 • Agencja reklamowa Katowice

 • Redaguje zespół: Rybnicki Team
  Kontakt z portalem: O portalu
  PORTAL: REGULAMIN RYBNICKI.COM<- startowa 
  1. Definicje
  1.1.
  1.2.  1.3.  1.4.

  1.5.
  Rybnicki.com, portal Rybnicki.com, portal Rybnicki, Rybnicki - Miejski Portal Rybnicki.com, Serwis internetowy Rybnicki.com stworzony przez Autorów Serwisu, dostępny pod aktualnym adresem URL: http://www.rybnicki.com i pod każdym adresem, który go zastąpi.
  Autorzy Serwisu - Rybnicki Team (grafika, redakcja) oraz Operator Usług Internetowych Wsieci (programowanie). Autorzy mogą być nazywani określeniami równoważnymi jako Rybnicki.com, portal Rybnicki.com, Rybnicki.com lub portal.
  Portal, serwis internetowy - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz opracowanych informacji.
  Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Rybnicki.com.
  Regulamin Rybnicki.com, Regulamin - niniejszy dokument.

  2. Postanowienia ogólne
  2.1. Regulamin ma charakter porozumienia pomiędzy Rybnicki.com a Użytkownikami, w którym określone są zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu, do przestrzegania Regulaminu.

  3. Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu
  3.1.  3.2.

  3.3.  3.4.  3.5.


  3.6.  3.7.
  Rybnicki.com zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, oraz dokonywanych w nim zmianach bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach.
  Zamieszczane materiały, w tym reklamy, nie mogą zawierać lub odnosić do treści sprzecznych z prawem i nieetycznych. Rybnicki.com zastrzega sobie prawo do niepublikowania materiałów niezgodnych ze stylem Serwisu, wobec których jest podejrzenie poświadczania nieprawdy, niezgodności z prawem oraz bez podania przyczyny.
  Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
  Rybnicki.com zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów lub przerw.
  Rybnicki.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub przerwy wynikłe z przyczyn niezależnych od Serwisu lub spowodowane działaniami siły wyższej.
  Rybnicki.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w tym za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.
  Wszystkie ceny podane w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT.

  4. Prawa własności intelektualnej
  4.1.


  4.2.

  4.3.


  4.4.
  4.5.
  4.6.
  Rybnicki.com oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
  Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, m.in. teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony praw autorskich. Serwis i wszystkie jego opracowania podlegają ochronie zgodnie z Ustawą 83 z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Rybnicki.com. Przy wykorzystywaniu materiałów w celach edukacyjnych należy podać źródło ich pochodzenia w swojej pracy oraz zgłosić ten fakt Rybnicki.com.
  Osoby trzecie udostępniając swoje materiały za pośrednictwem Serwisu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a Rybnicki.com gwarantuje sobie prawo do kopiowania, redagowania i rozpowszechniania tych materiałów.
  Rybnicki.com nie odpowiada za materiały zawarte w Serwisie powierzone przez osoby trzecie. W przypadku zauważenia przez Użytkownika własnej pracy umieszczonej bez swojej zgody, jest on zobowiązany do kontaktu z Rybnicki.com w celu wyjaśnienia sytuacji.
  Osoby trzecie zamieszczające w Rybnicki.com swoje materiały zobowiązane są do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Rybnicki.com w związku z ich treścią, w tym i do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego w wypadku roszczeń osób poszkodowanych.

  5. Ochrona prywatności
  5.1.
  5.2.
  Rybnicki.com respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. Celem Rybnicki.com jest zapewnienie dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników.
  Dane osobowe uzyskane przez Rybnicki.com są chronione w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

  6. Postanowienia końcowe
  6.1.  6.2.
  Rybnicki.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
  Rybnicki.com zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.

  Rybnicki.com
    <- wstecz
  REKLAMA

  do góry  
  rybnik© Copyright by Rybnicki Team 05-10